TÊN MIỀN QUỐC TẾ PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ / NĂM GIÁ KHUYẾN MÃI ĐĂNG KÝ
.COM | .NET Miễn phí 250.000 240.000/năm Đăng ký
.ORG | .INFO | .LINK Miễn phí 250.000 240.000/năm Đăng ký
.US | .BIZ| .PW Miễn phí 250.000 240.000/năm Đăng ký
.US | .CO.UK| .EU | .NAME Miễn phí 265.000 250.000/năm Đăng ký
.BZ | .WS | .TV Miễn phí 660.000 630.000/năm Đăng ký
.CC Miễn phí 580.000 550.000/năm Đăng ký
.MOBI | .IN | .COM.COM | .NET.CO | .CA Miễn phí 450.000 430.000/năm Đăng ký
.INK | .WIKI | .TW | .COM.TW | .NET.TW | .CN | .COM.CN Miễn phí 960.000 930.000/năm Đăng ký
.XYZ Miễn phí 290.000 270.000/năm Đăng ký
.ME Miễn phí 645.000 230.000/năm Đăng ký
.ASIA | .TEL | .PRO Miễn phí 360.000 330.000/năm Đăng ký
.CO Miễn phí 720.000 700.000/năm Đăng ký
.XXX | .JP Miễn phí 2.490.000 2.470.000/năm Đăng ký