TÊN MIỀN VIỆT NAM PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ / NĂM GIÁ KHUYẾN MÃI ĐĂNG KÝ
.VN 350.000 480.000 800.000/năm đầu tiên Đăng ký
.COM.VN | .NET.VN | .BIZ.VN 350.000 350.000 680.000/năm đầu tiên Đăng ký
.ORG.VN | .EDU.VN | .PRO.VN | .INFO.VN 200.000 200.000 390.000/năm đầu tiên Đăng ký
.NAME.VN 30.000 30.000 29.000/năm Đăng ký
.TỈNH.VN (.KHANHHOA.VN, .BENTRE.VN, .KIENGIANG.VN...) 200.000 200.000 190.000/năm Đăng ký