Liên Hệ: 0938.511.948 - Email: info@isb.vn

Thiết Kế Website

Bảng giá Window hosting

START

$ 60.000 /th
 • 600MB Dung Lượng
 • 15GB Băng Thông
 • 5 Sub Domain
 • 5 Park domain
 • 1 tài khoản FTP
 • Hỗ trợ Net 4.0
 • 1 Database MS SQL Server
 • Thanh toán tối thiểu 1 năm
Đăng Ký

SILVER

$ 85.000 /th
 • 800MB Dung Lượng
 • 20GB Băng Thông
 • 15 Sub Domain
 • 15 Park domain
 • 2 tài khoản FTP
 • Hỗ trợ Net 4.0, 4.5
 • 2 Database MS SQL Server
 • Thanh toán tối thiểu 6 tháng
 • Tặng 100MB dung lượng, 5G Băng thông Khi Thanh toán 1 năm
Đăng Ký

GOLD

$ 130.000 /th
 • 1200MB Dung Lượng
 • 30GB Băng Thông
 • 25 Sub Domain
 • 25 Park domain
 • 2 tài khoản FTP
 • Hỗ trợ Net 4.0, 4.5
 • 3 Database MS SQL Server
 • Thanh toán tối thiểu 6 tháng
Đăng Ký

BUSINESS

$ 150.000 /th
 • 1600MB Dung Lượng
 • 40GB Băng Thông
 • 30 Sub Domain
 • 30 Park domain
 • 2 tài khoản FTP
 • Hỗ trợ Net 4.0, 4.5
 • 3 Database MS SQL Server
 • Thanh toán tối thiểu 6 tháng
Đăng Ký